Swamp a mokřady Máchova jezera

N.CL.02
Lokalizace: 50.585499N 14.654734E
Rozloha: 367.847 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NPP
Nadmořská výška: 264 - 304 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

NPP Swamp je významnou algologickou lokalitou, odkud bylo popsáno několik desítek nových druhů řas a vědecký výzkum se datuje již od počátku 20. století. Přechodové rašeliniště s četnými jezírky hostí unikátní flóru a faunu. Obdobné biotopy se nacházejí též v severní a východní zátoce Máchova jezera, kde se na dvou posledních lokalitách v ČR vyskytuje kriticky ohrožená hrotnosemenka hnědá. Od r. 1996 se provádí posilování populace in situ (AOPK ČR) a pěstování v kultuře (BÚ AV Třeboň). Obě zátoky jsou lemovány rozsáhlými rákosinami místy s vtroušeným leknínem bělostným. Ohrožená společenstva: Caricetum lasiocarpae, C. paniculatae, Rhynchosporetum albae, Sparganietum minimi.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 14.280 ha 3.88 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.903 ha 0.25 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.339 ha 2 1.84
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 250.060 ha 67.98 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.322 ha 0.09 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.911 ha 0.25 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.090 ha 2.47 1.96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.761 ha 0.48 1.5
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.654 ha 2.9 1.8
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 20.693 ha 5.63 1.86
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14.539 ha 3.95 1
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5.177 ha 1.41 2.47
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.184 ha 0.05 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.035 ha 0.01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.230 ha 0.61 2.46
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 18

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Lycophotia molothina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Buprestis haemorrhoidalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Motýli Acronicta menyanthidis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Motýli Arichanna melanaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Callopistria juventina -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Motýli Coenophila subrosea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Lithophane lamda -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Pavouci Haplodrassus moderatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Pavouci Taranucnus setosus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Pavouci Tetragnatha shoshone -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Nebria livida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 164

Fotografie