Soos

N.CH.02
Lokalizace: 50.151235N 12.404041E
Rozloha: 477,723 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NPR, PR
Nadmořská výška: 436 - 452 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Rozsáhlé rašeliniště a minerální slatiniště představuje jednu z našich nejzajímavějších a vědecky nejhodnotnějších rezervací. Mělká Sooská kotlina mezi Vonšovským potokem na jihu a Sooským potokem na severu a ohraničená tektonicky na západ, jih a severovýchod, je uprostřed rozdělena nízkým valem křemičitého písku na dvě části. V severní, svažující se do povodí Sooského potoka vzniklo hluboké rašeliniště, v jižní, ohraničené na jihu druhým písečným valem a téměř bezodtoké, vzniklo mělké jezero napájené jednak dešťovou vodou, jednak četnými prameny minerálních vod. Díky nim došlo k neobyčejně bohatému rozvoji rozsivek (Diatomae), jejichž schránky tvoří na dně vrstvu křemeliny. Na některých místech minerální prameny vystupující z hloubek (popř. samotný plynný CO2), jako projev dohasínající postvulkanické činnosti, prorazily tento křemelinový štít a vyvěrají na povrchu v malých, 10 – 80 cm širokých a skoro stejně hlubokých kráterech (mofety – suché výrony CO2); nepravé bahenní sopky s klokotající vodou a bahnem. Povrch křemelinového štítu za sucha puká a praskliny tvoří mnohoúhelníková políčka, na nichž se z minerálních vod, jimiž je křemelina prosycena, usazují bílé krystalky Glauberovy soli (MgSO4) a žlutavé a zelenavé krystalky dalších síranů. Okolí kráterů bývá zabarveno červenavě kysličníky železa. Geologické a hydrologické poměry ovlivňují složení vegetace částečně ve prospěch halofytů.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6,022 ha 1,26 2,01
L1 Mokřadní olšiny -- -- 3,544 ha 0,74 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 52,450 ha 10,98 1,97
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,812 ha 1,22 1
L10.3 Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť 91D0 Rašelinný les 6,610 ha 1,38 1,79
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 1,102 ha 0,23 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 20,104 ha 4,21 2,32
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2,612 ha 0,55 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 33,978 ha 7,11 2,79
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,451 ha 0,09 3
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 9,578 ha 2 3,83
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 13,848 ha 2,9 2,2
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 16,643 ha 3,48 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,073 ha 0,02 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9,705 ha 2,03 2,31
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 30

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Acrocephalus arundinaceus rákosník velký Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2014
Vážky Aeshna juncea šídlo sítinové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Agrilus cyanescens polník zimolezový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Brouci Aphodius consputus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Aphodius paykulli -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2015
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 188

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.