Blatovské louky

N.AA.02
Lokalizace: 50.0921N 14.654419E
Rozloha: 7.477 ha
Kategorie: Nadregionální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Kanál, stoka, příkop
Rybník, klausura
Nadmořská výška: 250 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

Komlex rákosin a mokřadních luk s přilehlým rybníkem v oblasti soutoku Blatovského a Běchovického potoka na Z okraji Újezda nad Lesy. Bezkolencové louky svazu Molinion, kosený a nehnojený porost asociace Potentillo albae-Festucetum rubrae.

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.543 ha 7.27 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.631 ha 8.44 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012