Troskotovický dolní rybník

L.ZN.18
Lokalizace: 48.922292N 16.470688E
Rozloha: 60,845 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 186 - 196 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10,581 ha 17,39 1,1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,372 ha 8,83 1,9
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,061 ha 8,32 1,43
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,132 ha 0,22 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 3,946 ha 6,49 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Hyoscyamus niger blín černý pravý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Stachys annua čistec roční -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Prunus mahaleb mahalebka obecná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Melilotus altissimus komonice nejvyšší -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Malva pusilla sléz nizounký -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Veronica catenata rozrazil pobřežní -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2012
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 51

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.