Suchohrdelský rybník

L.ZN.16
Lokalizace: 48.940806N 16.38353E
Rozloha: 19,507 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 204 - 213 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3,977 ha 20,39 2,5
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2,075 ha 10,64 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Vážky Sympetrum flaveolum vážka žlutavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2010
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2010
Obojživelníci Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý Kriticky ohrožený HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Vážky Lestes barbarus šídlatka brvnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Vážky Coenagrion scitulum šidélko huňaté -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Vážky Coenagrion pulchellum šidélko širokoskvrnné -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Larus cachinnans racek bělohlavý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Cévnaté rostliny Chenopodium chenopodioides merlík slanomilný -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2015
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Ptáci Recurvirostra avosetta tenkozobec opačný Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.