Rakšické louky

L.ZN.14
Lokalizace: 49.018224N 16.3219E
Rozloha: 78,761 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: EVL
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 245 - 265 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 9,678 ha 12,29 2,66
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,615 ha 3,32 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,938 ha 1,19 2,65
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 15,453 ha 19,62 1,55
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,211 ha 5,35 1,09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,871 ha 1,11 2,48
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,253 ha 0,32 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28,544 ha 36,24 2,37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Amara tricuspidata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Bembidion neresheimeri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Chaetopteroplia segetum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Agabus striolatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Gyrinus paykulli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Hydrochus megaphallus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis bahnička jednoplevá pravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 87

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.