Mokřadní louky Trubiska

L.VS.95
Lokalizace: 49.237986N 17.985271E
Rozloha: 3,994 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 450 - 464 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0,892 ha 22,34 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,203 ha 5,08 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1,362 ha 34,1 3,1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,635 ha 15,9 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,046 ha 1,14 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,014 ha 0,36 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Limenitis populi bělopásek topolový Ohrožený -- -- -- 2007
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Měkkýši Perforatella bidentata dvojzubka lužní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Motýli Drymonia obliterata hřbetozubec tmavoúhlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Měkkýši Oxyloma elegans jantarka úhledná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Motýli Lithosia quadra lišejníkovec čtveroskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Motýli Cyaniris semiargus modrásek lesní -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Motýli Boloria euphrosyne perleťovec fialkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2002
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2008
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 23

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.