Rákosina u Hájovského potoka

L.VS.121
Lokalizace: 49.463324N 17.846511E
Rozloha: 52,220 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rákosina, ostřicová louka
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 298 - 416 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 1,243 ha 2,38 2,62
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace <i>Galio-Carpinetum</i> 2,291 ha 4,39 1,87
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,187 ha 0,36 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>) 26,772 ha 51,27 2,28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.