Rožnovská Bečva

L.VS.09
Lokalizace: 49.435451N 18.245063E
Rozloha: 342,665 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO
Důvod ochrany: O , I
Nadmořská výška: 287 - 850 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0,035 ha 0,01 1
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1,709 ha 0,5 1,14
První 1 2 3 Zobrazeno: 30 - 32

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Carabus ulrichii střevlík Ulrichův Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2016
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2017
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2017
Cévnaté rostliny Rudbeckia hirta třapatka srstnatá -- -- -- WL 2019
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2016
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2017
Měkkýši Sinanodonta woodiana škeblice asijská -- -- -- BL3 2020
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Matteuccia struthiopteris pérovník pštrosí Ohrožený -- -- -- 2018
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 101

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.