Rybník Chobot

L.UO.07
Lokalizace: 49.961456N 16.204375E
Rozloha: 118,566 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Jiné vodní a bažinné biotopy
Rybník, klausura
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 274 - 294 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 12,924 ha 10,9 2,38
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 40,054 ha 33,78 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2,335 ha 1,97 2,96
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2,539 ha 2,14 2,93
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,223 ha 5,25 1,82
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,343 ha 1,13 1,02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 4,013 ha 3,38 2,57
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,132 ha 0,11 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11,598 ha 9,78 2,37

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera ovata bradáček vejčitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Centaurea jacea subsp. oxylepis chrpa luční ostroperá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2008
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Abies alba jedle bělokorá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Ulmus minor jilm habrolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 36

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.