Niva Olšového potoka

L.UL.04
Lokalizace: 50.814099N 14.003075E
Rozloha: 26,573 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PO, PR
Nadmořská výška: 445 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 4,273 ha 16,08 1,02
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,107 ha 0,4 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,946 ha 3,56 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9,277 ha 34,91 1,21
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7,181 ha 27,02 1,5

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Aneugmenus temporalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Dvoukřídlí Clytocerus rivosus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Ploštice Acompus rufipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Olethreutes arcuella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ploštice Elasmostethus minor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Dvoukřídlí Tonnoiriella nigricauda -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Blanokřídlí Dolerus uliginosus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Blanokřídlí Tenthredo procera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Blanokřídlí Xiphydria prolongata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Blanokřídlí Tenthredo distinguenda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2009
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Centaurea phrygia chrpa třepenitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 38

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.