Lučiny u Tisé

L.UL.01
Lokalizace: 50.776255N 14.001437E
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Nadmořská výška: Neznámá
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu