Slatina u Rýchorského d.

L.TU.02
Lokalizace: 50.651267N 15.861996E
Rozloha: 1,990 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 1000 - 1033 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Betula carpatica bříza karpatská -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Veratrum album kýchavice bílá Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Allium victorialis česnek hadí Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.