Ptáčovské rybníky

L.TR.01
Lokalizace: 49.230877N 15.915629E
Rozloha: 41,457 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Soustava rybníků
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 401 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,589 ha 3,83 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,448 ha 1,08 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,863 ha 2,08 3,44

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Messor structor -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2017
Brouci Patrobus septentrionis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Melanophila cyanea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Pterostichus gracilis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Graphoderus zonatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Acupalpus luteatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Brachypera dauci -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Bothynoderes affinis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Brouci Amara lucida -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Acupalpus maculatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 111

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.