Komárovské močály

L.TA.16
Lokalizace: 49.231523N 14.599064E
Rozloha: 415,017 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 420 - 437 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,869 ha 0,21 2,42
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0,498 ha 0,12 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0,406 ha 0,1 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,234 ha 0,06 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0,027 ha 0,01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 43,401 ha 10,46 2,48
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 39,583 ha 9,54 2,69
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,229 ha 0,06 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,304 ha 0,07 1,92
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1,769 ha 0,43 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,272 ha 1,27 2,13
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 100,390 ha 24,19 2,55
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 4,056 ha 0,98 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4,365 ha 1,05 2,31
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0,001 ha -- 2
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus elongatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ampedus sanguinolentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donacia versicolorea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donaciella cinerea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 138

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.