Lužnice (Roudná–Koloděje)

L.TA.11
Lokalizace: 49.342257N 14.709667E
Rozloha: 743,365 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 351 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,109 ha 0,01 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,565 ha 0,21 3,47
M1.4 Říční rákosiny -- -- 20,083 ha 2,7 2,9
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,870 ha 0,12 3,21
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,238 ha 0,03 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,046 ha 0,01 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,087 ha 0,28 2,44
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,917 ha 0,12 1,42
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,160 ha 0,02 3,98
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,162 ha 0,43 2,65
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 1,671 ha 0,22 2,08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,870 ha 0,12 2,32
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 90,488 ha 12,17 3
První 1 2 Zobrazeno: 15 - 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Měkkýši Sinanodonta woodiana škeblice asijská -- -- -- BL3 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
Cévnaté rostliny Stellaria palustris ptačinec bahenní -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Taxus baccata tis červený Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Měkkýši Unio crassus velevrub tupý Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2018
Měkkýši Unio tumidus velevrub nadmutý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Vimba vimba podoustev říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
První 5 6 7 8 9 Poslední Zobrazeno: 105 - 120 z 121

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.