Lužnice (Roudná–Koloděje)

L.TA.11
Lokalizace: 49.342257N 14.709667E
Rozloha: 743,365 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Stupeň ochrany: EVL, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 351 - 491 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1,565 ha 0,21 3,47
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0,917 ha 0,12 1,42
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0,416 ha 0,06 3,58
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,027 ha -- 1
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 12,077 ha 1,62 2
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek -- -- 0,109 ha 0,01 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,870 ha 0,12 3,21
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0,238 ha 0,03 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,046 ha 0,01 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2,087 ha 0,28 2,44
M1.4 Říční rákosiny -- -- 20,083 ha 2,7 2,9
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,160 ha 0,02 3,98
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,870 ha 0,12 2,32
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 90,488 ha 12,17 3
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3,162 ha 0,43 2,65
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Houby Steccherinum oreophilum bránovitka přezkatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Radix ampla uchatka široká -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Allecula morio hřebenočlenec smolový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum quinquefarium rašeliník pětiřadý -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Loeskeobryum brevirostre -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Didymodon glaucus pározub sivý -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Lišejníky Lasallia pustulata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Korýši Orconectes limosus rak pruhovaný -- -- -- BL3, 1143/2014 2014
Houby Typhula erythropus paluška červenonohá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Houby Stromatoscypha fimbriata pavučinopórka brvitá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Houby Skeletocutis stellae pórnatka Stellina -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2011
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 165

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.