Novokrtský rybník

L.ST.10
Lokalizace: 49.303163N 13.855119E
Rozloha: 16.715 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 437 - 447 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.027 ha 6.14 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2.930 ha 17.53 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.282 ha 1.69 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.750 ha 4.48 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.881 ha 11.25 2.01
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.041 ha 0.24 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.064 ha 0.38 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Cévnaté rostliny Carex paniculata ostřice latnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Carex elata ostřice vyvýšená -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2003
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.