Tůně u Hajské

L.ST.07
Lokalizace: 49.260426N 13.945339E
Rozloha: 12.862 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rákosina, ostřicová louka
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 381 - 387 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.801 ha 6.23 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.400 ha 3.11 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.371 ha 10.66 1.62
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.531 ha 4.13 1.25
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.774 ha 13.79 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.523 ha 11.84 2.24

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Vážky Somatochlora flavomaculata lesklice skvrnitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2004
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2004
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Veronica scutellata rozrazil štítkovitý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
Cévnaté rostliny Spiraea salicifolia tavolník vrbolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Cévnaté rostliny Menyanthes trifoliata vachta trojlistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2005
Cévnaté rostliny Hydrocharis morsus-ranae voďanka žabí -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Vážky Lestes barbarus šídlatka brvnatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Vážky Aeshna affinis šídlo rákosní -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.