Mechové jezírko

L.SM.08
Lokalizace: 50.736682N 15.54229E
Rozloha: 12,720 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Horské jezero
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: KE, Br
Nadmořská výška: 818 - 950 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0,622 ha 4,89 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,186 ha 1,46 1

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.