Neratovské louky

L.RK.08
Lokalizace: 50.208626N 16.559984E
Rozloha: 19,690 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Stupeň ochrany: EVL, CHKO, PR
Důvod ochrany: O , E , B , H
Nadmořská výška: 576 - 587 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (<i>Alnus incana</i>) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,000 ha 5,08 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 3,964 ha 20,13 1,23
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,739 ha 3,75 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5,571 ha 28,29 1,47
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,532 ha 7,78 1,97

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Notaris aterrima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Patrobus assimilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Sclerophaedon carniolicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Stenocarus cardui -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Platanthera sp. -- Ohrožený -- -- -- 2010
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- -- -- 2011
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 43

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.