Rašeliniště pod Pětirozcestím

L.RK.03
Lokalizace: 50.2451N 16.434291E
Rozloha: 2,260 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PP
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 932 - 970 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0,560 ha 24,77 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,597 ha 26,41 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Luperus viridipennis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Notaris aterrima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Sclerophaedon carniolicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.