Pod Zakletým (Rajtrbach)

L.RK.02
Lokalizace: 50.23537N 16.435608E
Rozloha: 1.313 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rákosina, ostřicová louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 825 - 841 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.105 ha 7.97 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.419 ha 31.88 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ctenicera virens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Sclerophaedon carniolicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2007
Pavouci Nusoncus nasutus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Trachodes hispidus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Arnica montana prha arnika Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2005
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2009
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Cévnaté rostliny Verbena officinalis sporýš lékařský -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 20

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.