Bedřichovka

L.RK.01
Lokalizace: 50.302284N 16.444936E
Rozloha: 15,980 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: CHKO, PO, PR
Důvod ochrany: O , B , E
Nadmořská výška: 679 - 712 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,000 ha -- 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,140 ha 0,88 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1,259 ha 7,88 3,17
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,069 ha 0,43 2,03
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0,290 ha 1,81 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,950 ha 5,95 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,742 ha 42,19 1,99
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1,527 ha 9,56 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Luperus viridipennis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2020
Brouci Plinthus sturmii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Stenocarus cardui -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Zorochros flavipes -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 58

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.