Bedřichovka

L.RK.01
Lokalizace: 50.302284N 16.444936E
Rozloha: 15.980 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: O , B , E
Nadmořská výška: 679 - 712 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.000 ha -- 2
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.140 ha 0.88 4
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 1.259 ha 7.88 3.17
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.069 ha 0.43 2.03
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.290 ha 1.81 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.950 ha 5.95 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.742 ha 42.19 1.99
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 1.527 ha 9.56 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Plinthus sturmii -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Rhinoncus henningsi -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Stenocarus cardui -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Auletobius sanguisorbae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2009
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum jestřábník oranžový -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2009
Houby Suillus lakei klouzek douglaskový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík výběžkatý bezolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Veratrum album subsp. lobelianum kýchavice bílá Lobelova Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 46

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.