Plaviště

L.RA.12
Lokalizace: 50.086278N 13.521718E
Rozloha: 5.446 ha
Kategorie: Lokální význam
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 550 - 554 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.453 ha 8.31 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.059 ha 1.09 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 2.484 ha 45.61 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.532 ha 9.76 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.063 ha 1.16 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.101 ha 1.85 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Potentilla palustris mochna bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex diandra ostřice přioblá -- -- Ohrožený (EN) -- 2004
Cévnaté rostliny Potamogeton obtusifolius rdest tupolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.