Červená louka

L.RA.02
Lokalizace: 50.130897N 13.726075E
Rozloha: 42,545 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 326 - 353 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,886 ha 13,83 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1,054 ha 2,48 3,06
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,835 ha 1,96 1,55
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1,953 ha 4,59 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,213 ha 0,5 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13,352 ha 31,38 2,53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1,484 ha 3,49 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Motýli Euxoa tritici -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2008
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Měkkýši Oxyloma elegans jantarka úhledná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2008
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 62

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.