Brodečka, Doloplazské rybníky

L.PV.02
Lokalizace: 49.349366N 17.17486E
Rozloha: 60,063 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 205 - 250 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,180 ha 0,3 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,078 ha 0,13 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5,171 ha 8,61 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Ailanthus altissima pajasan žláznatý -- -- -- BL2, 1143/2014 2012
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2020
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Ptáci Gallinago media bekasina větší Ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2016
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2012
1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 77

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.