Pramen Vltavy

L.PT.20
Lokalizace: 48.980474N 13.564892E
Rozloha: 98,613 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 1127 - 1200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 4,063 ha 4,12 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 27,721 ha 28,11 1,08
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,117 ha 0,12 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 45,187 ha 45,82 2,17
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0,271 ha 0,27 1,46
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,049 ha 0,05 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13,284 ha 13,47 2,34

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- -- -- 2015
Lišejníky Ochrolechia alboflavescens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ptáci Turdus torquatus kos horský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Lišejníky Mycoblastus sanguinarius -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Lišejníky Hypogymnia vittata -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2013
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 24

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.