Pramen Vltavy

L.PT.20
Lokalizace: 48.980474N 13.564892E
Rozloha: 98.613 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Pramen, prameniště
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: NP, PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 1127 - 1200 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 13.284 ha 13.47 2.34
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.049 ha 0.05 1
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 0.271 ha 0.27 1.46
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 45.186 ha 45.82 2.17
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.117 ha 0.12 1
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 27.721 ha 28.11 1.08
R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) 91D0 Rašelinný les 4.063 ha 4.12 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2008
Ptáci Picoides tridactylus datlík tříprstý Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Andromeda polifolia kyhanka sivolistá Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Cicerbita alpina mléčivec horský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Aconitum plicatum oměj šalamounek Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex paupercula ostřice vrchovištní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 28

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.