Olšinka

L.PT.19
Lokalizace: 49.030506N 13.602506E
Rozloha: 40,077 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: EVL, NP, PO, PP
Důvod ochrany: O , KE, B
Nadmořská výška: 1050 - 1124 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 15,953 ha 39,8 1,86
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0,025 ha 0,06 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 14,350 ha 35,81 1,34
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2,706 ha 6,75 1,01
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 6,383 ha 15,93 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Listera cordata bradáček srdčitý Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2019
Ptáci Tetrastes bonasia jeřábek lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Málo dotčený (LC) -- 2019
Cévnaté rostliny Corallorhiza trifida korálice trojklaná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Carex limosa ostřice bažinná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Carex pauciflora ostřice chudokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Diphasiastrum issleri plavuník Isslerův Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Diphasiastrum oellgaardii plavuník Oellgaardův -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Diphasiastrum alpinum plavuník alpínský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2015
Cévnaté rostliny Willemetia stipitata pleška stopkatá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 19

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.