Kamenný rybník

L.PM.02
Lokalizace: 49.792434N 13.378886E
Rozloha: 21,682 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: Z , B
Nadmořská výška: 349 - 351 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5,392 ha 24,87 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0,091 ha 0,42 2,42
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5,700 ha 26,29 2
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0,438 ha 2,02 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,389 ha 1,8 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0,003 ha 0,01 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,091 ha 0,42 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,201 ha 0,93 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,865 ha 3,99 1,75
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,547 ha 2,52 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2004
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Cévnaté rostliny Oxycoccus palustris klikva bahenní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum papillosum rašeliník bradavčitý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum affine rašeliník střecholistý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum fimbriatum rašeliník třásnitý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Brouci Carabus arcensis střevlík polní Ohrožený -- -- -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.