Maňovský rybník

L.PJ.06
Lokalizace: 49.457844N 13.607868E
Rozloha: 7,651 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 444 - 450 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 3,566 ha 46,61 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,265 ha 3,46 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1,060 ha 13,85 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0,502 ha 6,56 2,56
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,153 ha 2 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0,031 ha 0,41 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Blanokřídlí Polistes bischoffi -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2007
Brouci Aphodius niger -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Limosella aquatica blatěnka vodní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2007
Cévnaté rostliny Scorzonera humilis hadí mord nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2007
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2007
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2007
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Spergularia echinosperma kuřinka ostnosemenná -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Savci Neovison vison norek americký -- -- -- BL1 2007
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- -- BL3 2007
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 41

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.