Ražický rybník a louky

L.PI.07
Lokalizace: 49.250093N 14.115997E
Rozloha: 37.111 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 368 - 369 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 19.181 ha 51.69 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.146 ha 5.78 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 4.290 ha 11.56 1.03
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.675 ha 7.21 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Branta ruficollis berneška rudokrká -- BD I -- -- 2008
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2008
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Remiz pendulinus moudivláček lužní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Savci Ondatra zibethicus ondatra pižmová -- -- -- BL3 2008
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Podiceps cristatus potápka roháč Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 31

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.