Dříteč

L.PA.60
Lokalizace: 50.105796N 15.828529E
Rozloha: 19.890 ha
Kategorie: Lokální význam
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 225 - 227 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Charakteristika

V roce 2007 zde vzniklo golfové hřiště.

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2003
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2006
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2002
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2002
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2004
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2003
Ptáci Galerida cristata chocholouš obecný Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2006
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2004
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2004
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2005
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 58

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.