Sopřeč

L.PA.43
Lokalizace: 50.081842N 15.565678E
Rozloha: 111,812 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rybník, klausura
Důvod ochrany: O
Nadmořská výška: 219 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2,043 ha 1,83 2,47
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2,866 ha 2,56 2,37
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,139 ha 0,12 1,45
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0,456 ha 0,41 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1,650 ha 1,48 3,53
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5,073 ha 4,54 2,22
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,631 ha 0,56 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2020
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Mergellus albellus morčák malý -- BD I -- -- 2013
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- ČR, BD II -- -- 2014
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2017
Ptáci Hydrocoloeus minutus racek malý -- BD I -- -- 2016
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Pandion haliaetus orlovec říční Kriticky ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Cygnus cygnus labuť zpěvná -- BD I -- -- 2015
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2020
1 2 3 4 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 93

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.