Rybník Špičník

L.PA.36
Lokalizace: 50.1004N 15.978114E
Rozloha: 5,110 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Důvod ochrany: KE, B
Nadmořská výška: 257 - 267 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0,798 ha 15,61 2,05
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0,225 ha 4,41 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0,110 ha 2,15 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0,110 ha 2,15 3
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1,371 ha 26,82 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0,101 ha 1,97 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.