Pod Stejskalem

L.PA.26
Lokalizace: 50.028021N 16.113823E
Rozloha: 9.070 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 299 - 300 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.933 ha 10.29 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.362 ha 3.99 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.731 ha 41.14 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.663 ha 18.34 3.72

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.