Písník u Opatovic

L.PA.25
Lokalizace: 50.141487N 15.79838E
Rozloha: 7,471 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Důvod ochrany: Ma
Nadmořská výška: 224 - 224 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2004
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2001
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2001
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2003
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2001

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.