Pětinoha

L.PA.24
Lokalizace: 50.034781N 16.103205E
Rozloha: 8.811 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 296 - 297 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.556 ha 29 1
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.653 ha 7.41 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 2.847 ha 32.31 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.015 ha 0.17 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2006
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2012
Měkkýši Pisidium obtusale hrachovka tupá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Cévnaté rostliny Viscum album subsp. austriacum jmelí bílé borovicové -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Měkkýši Aplexa hypnorum levotočka bažinná -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2006
Cévnaté rostliny Carex riparia ostřice pobřežní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex bohemica ostřice šáchorovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Myosotis sparsiflora pomněnka řídkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Trientalis europaea sedmikvítek evropský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2006
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.