Meandry Struhy

L.PA.18
Lokalizace: 50.017837N 15.632757E
Rozloha: 60,170 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 207 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (<i>Quercus robur</i>), jilmem vazem (<i>Ulmus laevis</i>) a jilmem habrolistým (<i>Ulmus minor</i>), jasanem ztepilým (<i>Fraxinus excelsior</i>) nebo jasanem úzkolistým (<i>Fraxinus angustifolia</i>) podél velkých řek (<i>Ulmenion minoris</i>) 35,142 ha 58,4 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,401 ha 10,64 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Gyrinus natator -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2011
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Leucodonta bicoloria hřbetozubec dvoubarvý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
Brouci Anthaxia manca krasec jilmový -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Cucujus cinnaberinus lesák rumělkový Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2011
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Motýli Heterogenea asella slimákovec malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 26

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.