Meandry Struhy

L.PA.18
Lokalizace: 50.017837N 15.632757E
Rozloha: 60,170 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Tok, úsek toku
Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Stupeň ochrany: PP
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 207 - 225 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 35,142 ha 58,4 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6,401 ha 10,64 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Ampedus elongatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Trachodes hispidus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Ampedus sanguinolentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Anthaxia manca -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Aporthopleura sanguinicollis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Carabus cancellatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2011
Brouci Ampedus nigroflavus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Gyrinus natator -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2011
Brouci Harmonia axyridis -- -- -- -- BL3 2014
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2008
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2012
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 32

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.