Beránek

L.PA.01
Lokalizace: 50.116645N 15.581048E
Rozloha: 15,106 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Soustava rybníků
Nadmořská výška: 252 - 265 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0,036 ha 0,24 3,42
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6,125 ha 40,55 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0,005 ha 0,03 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0,471 ha 3,12 2,25
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0,549 ha 3,63 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1,849 ha 12,24 2,87
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0,031 ha 0,21 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0,275 ha 1,82 2,99
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0,379 ha 2,51 2,73

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2004
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2003
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2010
Cévnaté rostliny Polemonium caeruleum jirnice modrá -- -- Ohrožený (EN) -- 2002
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2002
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2003
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Amaranthus albus laskavec bílý -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Amaranthus retroflexus laskavec ohnutý -- -- -- BL3 2002
Cévnaté rostliny Atriplex sagittata lebeda lesklá -- -- -- GL 2006
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2002
Cévnaté rostliny Eragrostis minor milička menší -- -- -- GL 2002
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2010
1 2 3 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 35

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.