Blato u Poděbrad

L.NB.05
Lokalizace: 50.17604N 15.182374E
Rozloha: 17.490 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Kanál, stoka, příkop
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 186 - 199 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.107 ha 6.33 2.5
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.222 ha 1.27 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.366 ha 2.09 2.06
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.756 ha 4.32 2

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.