Tůň v Boru u Osečka

L.NB.04
Lokalizace: 50.105363N 15.124058E
Rozloha: 1.966 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Nivní jezero, mrtvé rameno, tůň
Důvod ochrany: B
Nadmořská výška: 184 - 185 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.350 ha 68.64 2.66
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.005 ha 0.27 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.162 ha 8.23 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.113 ha 5.75 3

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.