Srpina

L.MO.09
Lokalizace: 50.452424N 13.684903E
Rozloha: 105.727 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Zaplavovaná nebo mokrá louka
Jiné vodní a bažinné biotopy
Rákosina, ostřicová louka
Slanisko
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 225 - 248 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.490 ha 0.46 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.140 ha 0.13 2
T7 Slaniska 1340 Vnitrozemské slané louky 33.426 ha 31.62 3.29
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 41.976 ha 39.7 3

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Trifolium fragiferum jetel jahodnatý -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Melilotus dentatus komonice zubatá -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Tetragonolobus maritimus ledenec přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex otrubae ostřice Otrubova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Carex secalina ostřice žitná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Senecio erucifolius starček roketolistý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Juncus gerardii sítina Gerardova Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Puccinellia distans zblochanec oddálený -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Cévnaté rostliny Centaurium pulchellum zeměžluč spanilá -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Lotus tenuis štírovník tenkolistý -- -- Zranitelný (VU) -- 2003

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.