Pískovna u Vlíněvsi

L.ME.18
Lokalizace: Neznámá
Rozloha: Neznámá
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Jiné vodní a bažinné biotopy
Lom, štěrkovna, pískovna
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: Neznámá
Obrázek mokřadu