V lukách

L.ME.15
Lokalizace: 50.291994N 14.596946E
Rozloha: 1.384 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Důvod ochrany: KE
Nadmořská výška: 191 - 193 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.016 ha 1.16 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.007 ha 0.48 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.001 ha 0.07 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 0.036 ha 2.6 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.005 ha 0.38 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.084 ha 6.09 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Cévnaté rostliny Schoenoplectus tabernaemontani skřípinec Tabernaemontanův -- -- Ohrožený (EN) -- 2003
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2003

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.