Louky u Lobče

L.ME.08
Lokalizace: 50.452591N 14.660806E
Rozloha: 8.100 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lužní les, olšina či jiné mokřadní lesy
Zaplavovaná nebo mokrá louka
Rybník, klausura
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: B , KE
Nadmořská výška: 300 - 340 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.500 ha 6.17 2.75
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.271 ha 28.04 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.152 ha 1.88 4
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.280 ha 3.46 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.547 ha 6.75 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.073 ha 0.91 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.332 ha 4.1 4

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.