Rašeliniště pod Bukovým vrchem

L.LT.04
Lokalizace: 50.547723N 13.903272E
Rozloha: 15.093 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Rašeliniště a slatiniště
Stupeň ochrany: PR, CHKO
Důvod ochrany: Am
Nadmořská výška: 570 - 650 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.042 ha 0.28 4
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 12.574 ha 83.31 2.94
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.069 ha 0.46 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.208 ha 1.38 1

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Stejnokřídlí Kelisia vittipennis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Vážky Gomphus vulgatissimus klínatka obecná -- -- Zranitelný (VU) -- 2007
Cévnaté rostliny Epipactis purpurata kruštík modrofialový Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Lemna trisulca okřehek trojbrázdý -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2001
Houby Cortinarius uliginosus pavučinec bažinný -- -- Zranitelný (VU) -- 2005
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Vážky Leucorrhinia rubicunda vážka tmavoskvrnná -- -- Ohrožený (EN) -- 2009
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
1 2 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 16

Fotografie

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.