Lenešická pískovna (Dobroměřická pískovna)

L.LN.05
Lokalizace: 50.381212N 13.77885E
Rozloha: 20,092 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 182 - 191 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,798 ha 3,97 4
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,504 ha 2,51 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,623 ha 32,96 1,99
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,312 ha 16,49 2

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Lamprinodes saginatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Chlaenius tristis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hymenalia rufipes blanočlenec červenonohý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hygronoma dimidiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Cypha pulicaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Brouci Alianta nigella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Airaphilus elongatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Motýli Odonestis pruni bourovec švestkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Tasgius winkleri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Zyras cognatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Malacosoma neustria bourovec prsténčivý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Houby Typhula erythropus paluška červenonohá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2017
První 1 2 3 4 5 6 Poslední Zobrazeno: 45 - 60 z 82

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.