Lenešická pískovna (Dobroměřická pískovna)

L.LN.05
Lokalizace: 50.381212N 13.77885E
Rozloha: 20,092 ha
Kategorie: Lokální význam
Typ mokřadu: Lom, štěrkovna, pískovna
Stupeň ochrany: CHKO
Důvod ochrany: O , B
Nadmořská výška: 182 - 191 m
Zobrazit lokalitu na mapě
Obrázek mokřadu

Přírodní biotopy

Kód biotopu Název biotopu Kód typu přírodního stanoviště Název typu přírodního stanoviště Rozloha Relativní rozloha (%) Kvalita biotopu (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3,312 ha 16,49 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 6,623 ha 32,96 1,99
M1.2 Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty -- -- 0,504 ha 2,51 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0,798 ha 3,97 4

Seznam druhů z Nálezové databáze ochrany přírody

Kategorie Latinský název druhu Český název druhu Kategorie ochrany
(Zákon 114/92 Sb.)
Směrnice o ptácích/
stanovištích
Červený seznam Invazivnost (i) Rok posledního záznamu
Brouci Acupalpus maculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Motýli Ostrinia palustralis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Tetartopeus rufonitidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Tasgius winkleri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Quedius balticus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Polistichus connexus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Philonthus salinus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Philonthus punctus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Brouci Opilo pallidus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Mycetophagus multipunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Metopsia clypeata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Lamprinodes saginatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Hygronoma dimidiata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Cypha pulicaria -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Agonum lugens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
1 2 3 4 5 Poslední Zobrazeno: 1 - 15 z 73

Literatura

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.